Türk Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Türk Vatandaşlığı Almak için Gerekenler

5901 sayılı Kanunun 12.nci maddesinin birinci fıkrasının b bendine göre, yabancılar aşağıdaki şartlardan en az birini sağlamaları halinde Türk vatandaşlığını elde edebileceklerdir.

Türk vatandaşlığı almak için başvuru koşullarının neler olduğu, bu süreçte dikkat edilmesi gerekenler ile, vatandaşlık başvurusu yapmak isteyenlerin kendileri için en uygun seçeneği belirlemelerine yardımcı olabilecek detaylardan yazımızda bahsedeceğiz.

Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Kazanma Türü

Gayrimenkul Yatırım Fonu veya Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Paylarına Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Kazanılması

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen bir gayrimenkul yatırım fonu veya girişim sermayesi yatırım fonundan en az 500.000 ABD Doları (veya karşılığı döviz veya karşılığı Türk Lirası olanlar) Türk vatandaşlığını kazanabilirler. Bu parasal değerin tespitinde, tespit tarihinde Merkez Bankası satış kuru veya çapraz kur esas alınmaktadır.

İstihdam Sağlayarak Vatandaşlık Hakkı Kazanılması

Türk vatandaşı olmayan bir kişi, bir işletme sahibi olarak bu işletme bünyesinde en az 50 Türk vatandaşını istihdam ediyorsa istisnai olarak vatandaşlık hakkı elde edebilmektedir. Çalışan sayısı ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi tespiti, Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı tarafından tespit edilmekte ve onaylanmaktadır.

Bu şekilde hem Türk vatandaşlarına iş imkanı ve istihdamı sağlamış olmak, hem de ülkeye sağladığı katkının devamlılığı gözetilerek bu şartları sağlayan yatırımcılara Türk vatandaşlığı verilebilmektedir.

Türkiye pazarına girmek isteyen yabancı yatırımcılar arasında da bu yöntem oldukça sık tercih edilmektedir. Türkiye, en önemli ticaret yollarının kesiştiği noktada yer aldığından, farklı ülkelerden işletme sahipleri Türkiye’de şirket açmayı tercih etmektedir. Türk hükümetinin resmi internet sitesine göre, en az 50 Türk vatandaşına iş yaratan yabancı uyruklu kişiler Türk vatandaşlığına başvurabilir. Sektörel bazda başvuru şartları bazı farklılıklar içerebilse de en temelde 50 Türk vatandaşına istihdam sağlama gerekliliği, başvurunun temel şartını oluşturmaktadır. Bu sürecin bir sonraki adımı, işletmeyi ilgili devlet kurumuna, genellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na kaydettirmektir. Bu adımdan sonra, yatırımcının ilgili devlet kurumuna maaş bordrosu kayıtları gibi istihdam kanıtı sunması gerekir ve bu belgeler sayesinde yabancı uyruklu yatırımcı istihdam adedi, iş kolu ve özellikleri gibi bilgileri beyan etmiş, aynı zamanda kayıt etmiş olacaktır.

Yabancılar için Türkiye’de Şirket Kurma Rehberi makalemizden de bilgi edinebilirsiniz.

Devlet Borçlanma Araçlarına Yatırım Yaparak Vatandaşlık Kazanılması

En az miktar 500.000 Amerikan doları yada farklı döviz karşılığı olmak kaydıyla devlet borçlanma araçlarını üç yıl süresince elinde bulunduran yabancı yatırımcılar Türk vatandaşlığına hak kazanabilirler.

Sabit Sermaye Yatırımı Yoluyla Vatandaşlık Kazanımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın tespit ettiği 500.000 ABD Doları yada karşılığı döviz olarak sermaye yatırımı yapan kişiler Türk vatandaşlığı alabilmektedir. Ancak burada bu yatırım bir taşınmaz satın alınması olarak kabul görmemektedir. Yapılan yatırımın bir mal yada bir hizmetin üretimine katkı sağlamak adına yapılmış olması gerekmektedir. Bu bir üretim teçhizatı, fabrika istihdamına ve üretime yönelik alan satın alınması gibi yatırımları kapsayabilir.

Sabit sermaye yatırımı yoluyla potansiyel olarak Türk vatandaşlığı elde etmenin bir yolu, Türkiye’de önemli miktarda para yatırmak ve diğer bazı şartları yerine getirmektir. Türk hükümetinin resmi internet sitesine göre, Türkiye’de en az 500.000 USD sabit sermaye yatırımı yapan yabancı uyruklu kişiler Türk vatandaşlığına başvurabilirler. Bu yatırım nakit mevduat, devlet tahvili, gayrimenkul veya şirket şeklinde yapılabilir. Ayrıca adli sicil kaydı olmaması, güvenlik sorunu olmaması ve Türkiye’ye giriş yasağı bulunmaması gibi diğer kriterleri de taşıması gerekmektedir. Bu süreçten sonra yabancı yatırımcılar Türkiye’de oturma izni başvurusunda bulunabilirler. Başvuru süreci için, yatırımcıların pasaportları, yatırım kanıtı ve sabıka kaydı kontrolü gibi belgeleri sağlamaları gerekecektir. Yukarıdaki şartları yerine getirdikten sonra, genellikle İçişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili devlet kurumuna başvuruda bulunarak Türk vatandaşlığına başvurulabilmektedir.

Mevduat Hesabı Açarak Türkiye’deki Bankalara Yatırım Yaparak Vatandaşlık Kazanmak

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan ve faaliyet gösteren bankalarda en az 500.000 ABD Doları yada döviz karşılığının bulunması gerekmektedir. En az 3 yıl süreyle bu tutar muhafaza edilmeli ve işlemin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından belirlenmesi gerekmektedir.

Bireysel Emekliliğe Yatırım Yaparak Vatandaşlık Kazanımı

Türk vatandaşlığı almak isteyen yabancı bir yatırımcı, Türk Bireysel Emeklilik Sistemi’nde en az 500.000 ABD Doları katılım payı ile birlikte 3 yıllık yetkilendirme ile Türk vatandaşlığına hak kazanabilir.

Gayrimenkul Yatırımı Yoluyla Vatandaşlık Kazanımı

Türkiye sınırları içerisinde ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da belirlenecek şekilde en az 400.000 ABD doları değerinde bir gayrimenkul satın alarak ve en az 3 yıl süreyle taşınmazın devrinin yapılmayacağının taahhüdü ile vatandaşlık hakkı kazaılması mümkün olmaktadır.  

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapılan değişiklikten önce yabancılar sadece kat mülkiyeti ve tamamlanmış gayrimenkul satın alabiliyordu. Ancak sonrasında yapılan değişiklikle yabancı uyruklu kişiler aşağıdaki şartları sağlamaları halinde devam eden projelerden alım yaparak Türk vatandaşlığına başvurabilme hakkı kazanmışlardır.

  • Taşınmaz üzerinde kat irtifakı veya kat mülkiyeti bulunmalıdır.
  • Minimum 400.000 ABD Doları veya karşılığı döviz veya Türk Lirası olarak peşin olarak yatırılmış olmalıdır.
  • Taşınmaz için noter tasdikli satış vaadi sözleşmesi yapılmalı ve bu sözleşme 3 yıl süreyle tapu terki veya üçüncü bir kişiye devir yapılamayacağı taahhüdünü garanti altına almalıdır.

Getirilen yeni düzenlemelerle birlikte 2018 yılından sonra alınan konutlarda taksit ödemeleri bu tarihten sonra yapılacaksa taksitli alım da mümkün hale gelmiştir. 2018 yılı öncesinde yapılmış olan taksitli ödemeler bu kapsama dahil edilmeyecektir. ABD doları cinsinden taksitlerin değeri, işlem anındaki TCMB efektif satış kuru üzerinden hesaplanmaktadır. Taksitli ödeme, yabancı yatırımcılar için gayrimenkul satın alma sürecini kolaylaştırmakla beraber, yabancı yatırımcıların Türkiye’deki bir gayrimenkul satın alımı yapabilmesi için etkin bir ödeme seçeneği de sunabilmektedir. Elbette 3 yıllık süreçte bu taşınmazın satışı yada devri de söz konusu olmamalıdır.

Sonuç olarak Türk Vatandaşlığının Kazanılması konusu, çeşitli koşul ve durumlara bağlı hassas bir konudur. Türk vatandaşlığı sürecini başlatmak için tüm adımları dikkatlice değerlendirmek ve en uygun seçeneği bulmak önemlidir. Çoğu zaman insanlar tüm şartları yerine getirdiklerini düşünürler ancak önemli noktaları kaçırdıkları için, eksik bilgi ve belgelerden ötürü başvuru aşamasında takılırlar yada vatandaşlık başvurularına olumlu yanıt alamazlar. Türk vatandaşlığı hakkında bilgi edinmek isteyenlerin mutlaka bir hukukçu görüşü alması gerekmektedir. Hukuki danışmanlık, yatırımcıların Türk vatandaşlığına başvurmaları için en iyi seçeneği bulmalarına yardımcı olacaktır.

Yukarıda bahsettiğimiz seçenekler yasal olarak Türk vatandaşlığı almanın belirlenmiş yollarındandır. Kişiler kendilerine en uygun seçenek aracılığıyla Türk vatandaşlığı sürecini başlatabilirler. Ancak bu alanda alacağınız danışmanlık hizmetlerinin de doğru yönlendirilebilmek ve tüm yasal süreçlerin doğru uygulandığından emin olabilmek adına deneyimli ve konu hakkında yetkin kişilerden alınması gerekmektedir. Kağıt üzerinde gereken tüm şartlar sağlanıyor olsa dahi sürecin doğru şekilde ilerletilmesi, istenmeyen durumlar ve ihlallerin önüne geçecek ve asgari gerekliliklerin sağlanmasıyla birlikte gerçekleştirilebilecektir.

Bu süreç içerisinde konunun profesyonelinden destek almak hem süreçleri hızlandıracak hem de eksiksiz bir başvuru sağlayacağından ilerleyen süreçte ortaya çıkabilecek olumsuz durumların da önüne geçecektir. Süreç takibi, gerekliliklerin sağlanması, başvuru yapılacak doğru seçeneğin belirlenmesi ve bu yönde gerekli evrakların temini için, bu alanda deneyimli ve yetkin bir avukatla birlikte işlemlerinizi yürütmelisiniz.