Uzmanlık Alanları

Türkçe

Gayrimenkul Hukuku

Turhan & Bilge Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu, Kentsel Dönüşüm Yasası kapsamında gayrimenkullerin yeniden inşa edilmesi, satın alınması ve üçüncü kişilere satılması veya kiraya verilmesi konularına ...
Detaylar →
Türkçe

İcra ve İflas Hukuku

Turhan & Bilge Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu, ülkemizin önde gelen enerji şirketlerinin icra alacaklarının takibini yapmakta, hızlı, özenli ve titiz çalışmaları sayesinde destek verdiği müvekkil ...
Detaylar →
Türkçe

İdare Hukuku

Turhan & Bilge Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu, devletin kişiler ile olan ilişkilerini düzenleyen İdare Hukuku alanında uzun süredir müvekkillerine danışmanlık hizmeti sunmakta ve idarenin her ...
Detaylar →
Türkçe

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İnsan kaynakları ile İş Hukuku birbirini tamamlayan iki disiplindir, fakat bu durum henüz ülkemizde hak ettiği değeri bulamamıştır. İşverenlerin en çok yanılgıya düştüğü nokta, İş ...
Detaylar →
Türkçe

Medya Hukuku

Turhan & Bilge Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu, medya alanında televizyon ve radyo kanallarının Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (“RTÜK“) nezdinde lisans işlemlerinin gerçekleştirilmesi, televizyon ve ...
Detaylar →
Türkçe

Reklam Hukuku

Turhan & Bilge Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (“RTÜK“) mevzuatı, Reklam Kurulu kararları ve Tüketici Hukuku mevzuatı çerçevesinde televizyon, radyo ve ...
Detaylar →
Türkçe

Ticaret Hukuku

Turhan & Bilge Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu, deneyimli ve uzman hukuk kadrosu ile gerek ulusal gerekse yurtdışı menşeli şirketlere Ticaret Hukuku konusunda oluşabilecek uyuşmazlıkların önlenmesi ...
Detaylar →
Türkçe

Vergi Hukuku

Turhan & Bilge Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu, gerek vergi hukuku ve uygulaması konusunda deneyimli kadrosu gerekse de muhasebe ve maliye alanında uzman danışmanları ile şirketlerin ...
Detaylar →
Türkçe

Aile ve Kişiler Hukuku

Turhan & Bilge Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu, Medeni Hukuk kapsamına giren; Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku ve Eşya Hukuku alanlarında uzman ve deneyimli ekibiyle ...
Detaylar →
Türkçe

Ceza Hukuku

Ülkemizin siyasi tarihinde önemli bir yere sahip ceza davaları, hukuk büromuza Ceza Hukuku’nun, içinde birçok dinamik barındıran bir hukuk dalı olduğunu öğretmiştir. Ceza yargılamasının Türkiye’de ...
Detaylar →
Türkçe

Deniz Ticaret Hukuku

Turhan & Bilge Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu, Deniz Ticaret Hukuku alanında ihtisas yapmış avukatlarıyla, Deniz Ticaret Hukuku alanında karşılaşılan sorunların çözümünde müvekkillerine en hızlı ve en ...
Detaylar →
Türkçe

Fikri ve Sinai Haklar Hukuku

Turhan & Bilge Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu, fikri mülkiyet hakları çerçevesinde müvekkillerine gerekli hukuki desteği vermekte, bu hususta ilgili sözleşmelerin hazırlanması ve bu konuda mağdur ...
Detaylar →