Gayrimenkul Hukuku

Turhan & Bilge Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu, Kentsel Dönüşüm Yasası kapsamında gayrimenkullerin yeniden inşa edilmesi, satın alınması ve üçüncü kişilere satılması veya kiraya verilmesi konularına ilişkin olarak her aşamada müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermekte, mal sahiplerini, kiracıları, gayrimenkul yatırımcılarını, müteahhitleri, mimarları, inşaat firmalarını, mühendisleri ve planlamacılarını temsil etmektedir.

Gayrimenkul alış, satış ve kiralama sözleşmelerinin hazırlanması,

İlgili kurum ve kuruluşlar nezdinde hukuki prosedürlerin tamamlanması ve takibi,

Yapı ve inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, bu sözleşmeler sebebiyle doğan uyuşmazlıkların yargı önünde çözümlenmesi,

Arsa payı karşılığı kat yapım sözleşmelerinin hazırlanması ve bu alanda gerekli hukuki tedbirlerin alınması,

Taşınmaz üzerinde ayni hak (ipotek, satış vaadi, intifa hakkı, geçit hakkı) tesisi ile neticede bu haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi ve bu konulara ilişkin davaların takibi,

Mimari projenin düzeltilmesi ve değiştirilmesi davalarının tesisi,

Kira sözleşmelerinden kaynaklanan ihtilaf ve tahliye davaları,

Kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisi ile tapu iptali ve tescili davalarının tesisi gibi hizmetler de Turhan & Bilge Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu’nun hizmetleri arasında yer almaktadır.