İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İnsan kaynakları ile İş Hukuku birbirini tamamlayan iki disiplindir, fakat bu durum henüz ülkemizde hak ettiği değeri bulamamıştır. İşverenlerin en çok yanılgıya düştüğü nokta, İş Hukuku sürecinin, iş akdinin fesih edilmesinden itibaren başladığını düşünmeleridir. Bu süre, işçinin işe alımından itibaren başlayan bir süreçtir ve her aşaması profesyonelce yönetilmelidir. Birçok işverenin iş mahkemeleri önünde mağdur olmalarının nedeni bu süreci iyi yönetememeleridir. Keyfi ve mevzuat gereklerine aykırı uygulamalar, hem işteki verimliliği düşürmekte hem de yargılama sonucunda işvereni maddi kayba uğratmaktadır.

Turhan & Bilge Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu, müvekkil şirketlerinin insan kaynakları departmanıyla koordineli çalışarak değişen içtihatlar ve yeni mevzuatlar ile paralel olarak ilgili kişileri bilgilendirmekte ve gerekli olduğunda seminerler düzenleyerek ilgili departmanlara ve yöneticilere eğitimler vermektedir. Hukuk Büromuzca yönetilen işyeri çalışma koşullarının İş Hukuku mevzuatına uygunlaştırma süreci sonunda işçi ve işveren arasında iş barışı sağlanacak, iş verimliliği artacak ve hukuki maliyetten tasarruf edilecektir.

Turhan & Bilge Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu, işçi ve işverenler arasındaki sorunları, ortaya bir uyuşmazlık çıkmadan önce çözmeyi hedeflemekte ve bu bağlamda taraflar arasındaki sulh ve arabuluculuk görüşmelerini bizzat yürütmektedir.

Daha verimli bir çalışma ortamının sağlanmasında iş sözleşmeleri, işyeri yönetmelikleri ve disiplin yönetmelikleri önemli rol oynamaktadır. Disiplin sürecinin şirkete entegrasyonu ve işletilmesi, Turhan & Bilge Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu tarafından verilen hukuki hizmetlerdendir. Toplu iş sözleşmelerinin (“TİS”) uyarlanması, yürürlükte olan TİS açısından art etkinin değerlemesinin yapılması, yeni TİS sürecine ilişkin raporların sunulması ve mevcut TİS açısından denetimin sağlanması da Hukuk Büromuzun sunduğu hizmetler arasında yer almaktadır.