Fikri ve Sinai Haklar Hukuku

Turhan & Bilge Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu, fikri mülkiyet hakları çerçevesinde müvekkillerine gerekli hukuki desteği vermekte, bu hususta ilgili sözleşmelerin hazırlanması ve bu konuda mağdur olan kişilerin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla müvekkillerini yargı önünde temsil etmektedir. Turhan & Bilge, fikri mülkiyet hakları çerçevesinde fikri ve sınai haklara ilişkin tecavüzlerin ve her türlü haksız kullanımların önlenmesi, haksız rekabet, marka, patent, endüstriyel tasarım, faydalı model ve telif hakları konularında müvekkillerine ilgili hukuki desteği vermektedir.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (“RTÜK”) mevzuatı çerçevesinde televizyon, radyo ve isteğe bağlı yayın kuruluşları, reklam ve yapım şirketlerine danışmanlık hizmeti verilmesi, RTÜK mevzuatı ve Reklam Kurulu kararları çerçevesinde reklam incelemeleri yapılması, Reklam Kurulu ve RTÜK kararlarının iptallerinin gerçekleştirilmesi,

Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde marka başvuruları, başvuru sonrası marka tescil işlemi gerçekleşene dek tüm sürecin takibi ve yönetilmesi, markaya dair haksız kullanımlara karşı hukuki sürecin yürütülmesi,

İnternet içeriklerinin kaldırılması ve erişim engelleme talepleri,

Cevap ve düzeltmeler, tekzip metni yayınlama talepleri,

Televizyon programı ve televizyon dizisi yapım sözleşmeleri,

Oyunculuk sözleşmeleri,

Senarist, yönetmen sözleşmeleri,

Medya Hukuku kapsamında medya ve yapım şirketlerine her türlü hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,

Fikri ve Sınai Haklar Hukuku kapsamında her türlü lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi gibi hukuki hizmetler Hukuk Büromuz tarafından müvekkillerine sunulmaktadır.

Fikri ve Sınai Haklar Hukuku kapsamında tüm hukuki sürecin yönetilmesi gibi son derece önemli ve hukuk mevzuatımız açısından yeni denilebilecek hukuki yardımlar da Hukuk Büromuz tarafından müvekkillerine sunulmaktadır.

Reklam Filmlerinde Telif

Fikri ve sınai mülkiyet hukuku söz konusu olduğunda, zorlu yasal ortamda yolunuzu bulabilecek ve haklarınızın korunmasını sağlayabilecek deneyimli profesyonellerden oluşan bir ekiple çalışmak çok önemlidir. İşte bu noktada Turhan & Bilge Hukuk ve Arabuluculuk Bürosuna güvenebilirsiniz. Turhan & Bilge, fikri ve sınai mülkiyet hukuku ile ilgili danışmanlık hizmetleri sağlama konusunda uzmanlaşmış bir hukuk bürosudur. Özellikle, Türkiye’de yayıncılık sektörünü düzenleyen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (“RTÜK”) mevzuatı çerçevesinde birçok hizmet sunmaktadır. Turhan & Bilge’nin temel uzmanlık alanlarından biri de RTÜK mevzuatı ve Reklam Kurulu kararları çerçevesinde reklam incelemeleri yapmaktır. Turhan & Bilge, Türkiye’de reklamcılığı düzenleyen yönetmelikler hakkında derin bir anlayışa sahiptir ve reklam materyallerinin ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olmasını sağlamak için rehberlik ve destek sağlayabilir. Ayrıca Turhan & Bilge, Reklam Kurulu ve RTÜK kararlarının iptali konusunda da yardımcı olabilir. Bu karmaşık ve zorlu bir süreçtir. Ancak doğru hukuki destekle haksız veya adaletsiz olabilecek kararlara itiraz etmek mümkündür. Reklamlar sinema eserleri olarak kabul edilir ve bu nedenle telif hakkı yasalarına tabi olabilirler. Bir eserin telif hakkı sahibi, onu yaratan kişi veya kişilerdir ve sinema eserleri söz konusu olduğunda, ortak mülkiyet yönetmene, özgün müzik bestecisine, senaryo yazarına ve diyalog yazarına verilir.

Telif hakkının korunmasını sağlamak için, bir reklamın üretiminde yer alan tarafların net bir şekilde anlaşılması önemlidir. Müşteri ve reklam ajansı genellikle ana taraflar olsa da diğer tarafların da dahil olması nadir değildir. Bazı durumlarda müşteri, reklamla ilgili tüm telif haklarının kendisine devredilmesini talep edebilir. Müşterinin haklarının korunduğundan emin olmak için bir reklamın üretimini düzenleyen sözleşmelerin kapsamlı bir şekilde anlaşılması önemlidir. Firma, reklam filmlerinde telif hakkı ve sınai hak bildirimi söz konusu olduğunda, müvekkillere reklamlarında içeriği kullanmak için gerekli haklara sahip olduklarından nasıl emin olacakları konusunda tavsiyelerde bulunma konusunda özellikle ustadır. Müvekkillere sözleşmeleri gözden geçirme, üçüncü taraflarla müzakere etme ve telif hakkı ile ilgili tüm konuların ele alınmasını sağlama konusunda yardımcı olabilirler. Turhan & Bilge Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu ile çalışan müvekkiller, ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere uygun hareket ettiklerini ve fikri ve sınai haklarının korunduğunu bilerek gönül rahatlığıyla çalışabilirler.

Fikri Mülkiyet Hakları ve Marka Tescili

Turhan & Bilge Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde marka başvuruları için destek sunmanın yanı sıra, başvuru sonrasında marka tescili gerçekleşene kadar tüm sürecin takibi ve yönetimini üstlenmektedir. Marka tescil süreci oldukça zaman alıcı olabilir ve yasal gereklilikleri ve prosedürleri yönlendirebilecek uzman bir ekibin desteğine sahip olmak çok önemlidir. Turhan & Bilge Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu, başarılı bir marka başvurusu için gerekenler hakkında kapsamlı tavsiye ve rehberlik sunmanın yanı sıra müvekkiller adına başvuru sürecini yöneterek bu süreçte yardımcı olabilir. Marka başvuru hizmetlerine ek olarak, Turhan & Bilge Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu, marka hakkının ihlali durumunda marka tescil sürecinin yasal takibini de sağlar. Bu, benzer bir marka veya marka adı kullanmak gibi tescilli markayı ihlal eden herhangi bir tarafa karşı yasal işlem başlatılması anlamına gelir.

Turhan & Bilge Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu’nun hukuk ekibi, ticari marka uyuşmazlıklarını ele alma konusunda geniş deneyime sahiptir. Müvekkillerine ticari marka haklarını korumak için mevcut seçenekler hakkında kapsamlı hukuki danışmanlık sağlayabilirler. Marka tescili ve uygulamasına ilişkin kanun ve yönetmeliklerin yanı sıra müvekkillerinin markalarını başarılı bir şekilde savunmak için gerekli prosedürler ve yasal stratejiler hakkında danışmanlık verebilirler. Sonuç olarak, marka başvuruları ve marka tescilinin yanı sıra marka haklarınızın yasal takibi ve uygulanması için uzman hukuki destek arıyorsanız, Turhan & Bilge Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu size gerekli uzmanlığı ve desteği sağlayabilir. Deneyimli hukuk profesyonellerinden oluşan ekipleri, tüm süreç boyunca size rehberlik edebilir ve markanızın ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak korunmasını ve uygulanmasını sağlayabilir.

Medya ve Yapım Şirketlerine Hukuki Danışmanlık Hizmeti

Turhan & Bilge Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu, Medya Hukuku kapsamında medya ve prodüksiyon şirketlerine hukuki danışmanlık hizmeti veren saygın bir hukuk bürosudur. Büro, Medya Hukuku alanında uzmanlaşmış ve müvekkillerine yüksek kalitede hukuki hizmet sunmayı taahhüt eden deneyimli ve bilgili avukatlardan oluşmaktadır. Medya Hukuku, yeni medya teknolojilerinin ortaya çıkması ve gelişen sosyal ve siyasi ortam nedeniyle sürekli değişen ve hızla gelişen bir hukuk alanıdır. Medya Hukuku uygulaması, medya ve prodüksiyon şirketlerini çevreleyen yasal çerçevenin derinlemesine anlaşılmasının yanı sıra medya endüstrisinin kendisinin de derinlemesine anlaşılmasını gerektirir.

Turhan & Bilge Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu, medya ve yapım şirketlerine yayıncılık, sinema, reklamcılık, müzik ve sosyal medya ile ilgili hukuki danışmanlık hizmetleri de dahil olmak üzere geniş bir yelpazede hukuki hizmetler sunmaktadır. Büronun avukatları, lisans sözleşmeleri, telif hakkı ihlali, ticari marka ihlali, hakaret ve gizlilik gibi medya ve prodüksiyon şirketlerinin karşılaşabileceği çok çeşitli yasal sorunlarla başa çıkma konusunda deneyimlidir. Turhan & Bilge Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu’nun medya ve yapım şirketlerine sağladığı başlıca hukuki hizmetlerden biri de yayıncılıkla ilgili hukuki danışmanlıktır. Yayıncılık, sıkı yasal gerekliliklere uyulmasını gerektiren, son derece düzenlenmiş bir sektördür. Büronun avukatları, lisanslama süreci, içerik düzenlemesi, reklam kuralları ve yayıncılıkla ilgili diğer yasal gerekliliklerle ilgili hukuki tavsiye ve yardım sağlama konusunda deneyimlidir. Turhan & Bilge Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu tarafından sağlanan bir diğer önemli hukuki danışmanlık alanı ise sinema ve film yapımcılığı ile ilgilidir. Büronun avukatları, telif hakkı, sözleşme müzakereleri ve yetenek anlaşmaları gibi film yapımıyla ilgili çok çeşitli yasal konularla ilgilenme konusunda deneyimlidir. Bu kapsamda bir yapım projesine yönelik sürecin başlangıcından sona erdirilmesine dek, kesintisiz olarak danışmanlık sağlanmaktadır.