İdare Hukuku

Turhan & Bilge Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu, devletin kişiler ile olan ilişkilerini düzenleyen İdare Hukuku alanında uzun süredir müvekkillerine danışmanlık hizmeti sunmakta ve idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı açılabilecek iptal ve tam yargı davaları başta olmak üzere kamulaştırmasız el atma ve kamulaştırma bedeline itiraz konularında müvekkillerine hukuki destek vermektedir.