Vergi Hukuku

Turhan & Bilge Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu, gerek vergi hukuku ve uygulaması konusunda deneyimli kadrosu gerekse de muhasebe ve maliye alanında uzman danışmanları ile şirketlerin ve şahısların vergi uygulamalarından kaynaklanan hukuki sorunlarının çözümü noktasında ve özellikle;

  • Gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, özel işlem vergisi, motorlu taşıtlar vergisi ve benzer diğer vergiler çerçevesinde idarece yapılan tarh, tahakkuk, tahsil ve ceza uygulamalarından kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklarda uzlaşma veya dava yoluna başvurulması,
  • Şirketler arası işlemler, kaynak transferleri, hissedarlarla yapılan işlemler gibi özel işlemlerden kaynaklanan vergisel uyuşmazlıklar,
  • Vergisel planlamaların hukuki boyutları ve vergi denetimlerine yönelik hukuki destek sağlanması,
  • Vergi hukuku mevzuatındaki güncel değişimler konusunda gerekli hukuki bilgi ve desteğin sunulması alanlarında müvekkillerine etkin danışmanlık ve dava takip hizmeti sunmaktadır.